Nr. 45-13 13.03.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

265. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale și a Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 1724-III, 10 martie 2004).

266. Lege pentru modificarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale și a Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 401-XV, 17 octombrie 2003).

267. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 62-XV, 4 martie 2004).

268. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți (nr. 64-XV, 4 martie 2004).

269. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la taxa off-shore (nr. 67-XV, 4 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

270. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în mai-iunie 2004 (nr. 1722-III, 10 martie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

350. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 (nr. 193, 1 martie 2004). .

351. Hotărîre privind modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 204, 4 martie 2004).

352. Hotărîre despre proiectul Memorandumului de Оnțelegere Programul Olandei privind cooperarea economică cu Republica Moldova pentru anii 2004-2005 (nr. 209, 4 martie 2004).

353. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate și altor tipuri de infracțiuni (nr. 215, 4 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

354. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la cooperare în domeniul controlului valorii în vamă a mărfurilor ce se deplasează peste frontiera vamală a Republicii Moldova și Ucrainei (nr. 217, 5 martie 2004).......................................

355. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal (nr. 218, 5 martie 2004).

356. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională privind sistemul armonizat de descriere și codificare a mărfurilor (nr. 220, 5 martie 2004). ......................

357. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 24 al Titlului II din Codul fiscal (nr. 221, 5 martie 2004).

358. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 222, 5 martie 2004).

359. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 228, 9 martie 2004).

360. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 4 din Legea securității statului nr. 618-III din 31 octombrie 1995 (nr. 231, 9 martie 2004).

361. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 232, 9 martie 2004). .......................................................

362. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 233, 9 martie 2004). ...........................................

363. Hotărîre privind conferirea titlului Cel mai bun contribuabil al anului 2003 (nr. 239, 10 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

364. Dispoziție (nr. 30-d, 10 martie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

107. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

108. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/1, 26 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

109. Hotărîre privind completarea și modificarea Regulamentului de ordine interioară a Direcției Executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 48/6 din 17.12.2002 (nr. 7/3, 26 februarie 2004).

110. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 01.03.2004 cu acțiunile emise de SA Fabrica de unt din Taraclia (nr. 8/1-O, 2 martie 2004).nbsp;nbsp;