Nr. 69-77 25.03.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

112. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Procuratură (nr. 1960-VII, 16 martie 2016)

113. Lege cu privire la Procuratură (nr. 3, 25 februarie 2016)

114. Decret pentru promulgarea Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor (nr.1961-VII, 16 martie 2016)

115. Lege privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor (nr. 8, 26 februarie 2016)

116. Decret pentru promulgarea Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 1962-VII, 16 martie 2016)

117. Lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 10, 26 februarie 2016)

118. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (nr. 1980-VII, 18 martie 2016)

119. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (nr. 29, 10 martie 2016)

120. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 221 din 3 decembrie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuţiilor autorităţilor statului în procesul de monitorizare a executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora (nr. 12, 26 februarie 2016)

121. Hotărîre privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 34, 11 martie 2016)

122. Hotărîre privind aprobarea Listei funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale ce le corespund (nr. 35, 11 martie 2016)

123. Hotărîre privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului electoral (nr. 42, 18 martie 2016)

124. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program multianual de Acțiune al Uniunii Europene în domeniul sănătății (2014-2020) (nr. 1965-VII, 16 martie 2016)

125. Decret privind numirea domnului Alexandru BALAN în funcţia de director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1966-VII, 17 martie 2016)

126. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Mihail ȘLEAHTIȚCHI (nr.1967-VII, 17 martie 2016)

127. Decret privind numirea domnului Sergiu OSOIANU în funcția de președinte al Judecătoriei Strășeni (nr.1968-VII, 17 martie 2016)

128. Decret privind numirea doamnei Viorica URSU în funcția de președinte al Judecătoriei Criuleni (nr.1969-VII, 17 martie 2016)

129. Decret privind numirea domnului Ion SANDU în funcția de președinte al Judecătoriei Căușeni (nr.1970-VII, 18 martie 2016)

130. Decret privind numirea domnului Eugeniu PȘENIȚA în funcția de președinte al Judecătoriei Edineț (nr.1971-VII, 17 martie 2016)

131. Decret privind numirea doamnei Galina VAVRIN în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Cahul (nr.1972-VII, 17 martie 2016)

132. Decret privind numirea domnului Serghei GUBENCO în funcția de președinte al Curții de Apel Comrat (nr.1973-VII,17 martie 2016)

133. Decret privind numirea domnului Marcel JUGANARI în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni (nr.1974-VII, 17 martie 2016)

134. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr.1975-VII, 17 martie 2016)

135. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr.1976-VII, 17 martie 2016)

136. Decret privind numirea domnului Victor OLĂRESCU în funcția de judecător la Judecătoria Ialoveni (nr.1977-VII, 17 martie 2016)

137. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat domnului Ion GUȚU (nr.1978-VII, 17 martie 2016)

138. Decret privind eliberarea domnului Anatolie RUSU din funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț (nr. 1981-VII, 21 martie 2016)

139. Decret privind declararea zilei de doliu în legătură cu atentatele teroriste comise în Regatul Belgiei (nr. 1991-VII, 23 martie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

12. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 172 din 15 octombrie 2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat (Sesizarea nr. 39a/2015) (nr. 27, 17 noiembrie 2015)

13. Hotărâre pentru interpretarea articolului 85 alin. (1) și alin. (4) din Constituţia Republicii Moldova (dizolvarea Parlamentului) (Sesizarea nr. 44b/2015) (nr. 29, 24 noiembrie 2015)

14. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 224 din 3 decembrie 2015 pentru abrogarea hotărârilor Parlamentului privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (Sesizarea nr. 53a/2015) (nr. 30, 8 decembrie 2015)

15. Hotărâre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 19e/2016) (nr. 8, 16 martie 2016)

16. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 43b/2015 pentru interpretarea articolelor 96 alin. (2), 98 alin. (3) şi 106 din Constituţia Republicii Moldova și exercitarea controlului constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 181 din 29 octombrie 2015 privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului (exprimarea votului de neîncredere Guvernului) (nr. 9, 9 noiembrie 2015)

17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 58b/2015 privind interpretarea articolului 85 alin. (2) din Constituție (dizolvarea Parlamentului) (nr. 13, 16 decembrie 2015)

18. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 1a/2016 privind controlul constituționalității decretelor Președintelui Republicii Moldova nr. 1908-VII din 14 ianuarie 2016, nr. 1912-VII și nr. 1913-VII din 15 ianuarie 2016 (desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru) (nr. 1, 19 ianuarie 2016)

19. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 57b/2015 privind interpretarea articolelor 4 și 23 din Constituție (nr. 3, 26 februarie 2016)

20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din articolul 25 al Legii nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 5, 26 februarie 2016)

21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 5a/2016 privind controlul constituționalității articolului 186 alin. (3), (8), (9) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 6, 26 februarie 2016)

22. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 10g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 1 alin. (2) şi articolului 4 alin. (4) din Legea nr. 333 din 10 noiembrie 2006 cu privire la statutul ofiţerului de urmărire penală (nr. 7, 26 februarie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre cu privire la Raportul auditului privind realizarea de către Ministerul Finanțelor a sarcinilor și activităților în procesul de monitoring financiar al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat (nr. 3, 25 februarie 2016)

10. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului Curţii de Conturi în exercițiul bugetar 2015 (nr. 4, 25 februarie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

348. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 287, 12 martie 2016)

349. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 1007 din 29 august 2008 (nr. 296, 15 martie 2016)

350. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (nr. 298, 16 martie 2016)

351. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 299, 18 martie 2016)

352. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 300, 18 martie 2016)

353. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru denunțarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 301, 18 martie 2016)

354. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 302, 18 martie 2016)

355. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecţia socială şi economică a cetăţenilor domiciliaţi în locuinţe pasibile de privatizare (nr. 303, 18 martie 2016)

356. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 304, 18 martie 2016)

357. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor echipamente (nr. 305, 21 martie 2016)

358. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 306, 21 martie 2016)

359. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică şi gazele naturale (nr. 308, 21 martie 2016)

360. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 310, 21 martie 2016)

361. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 315, 21 martie 2016)

362. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 316, 22 martie 2016)

363. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 şi modificarea şi completarea art. 406 al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 317, 22 martie 2016)

364. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 318, 22 martie 2016)

365. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înţelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea tehnică ce vizează proiectul „Modernizarea serviciilor comunale” (nr. 319, 22 martie 2016)

366. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964 şi la Protocolul la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene, întocmit la Strasbourg la 16 noiembrie 1989 (nr. 320, 22 martie 2016)

367. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la cea de a doua Reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 13-16 martie 2016) (nr. 322, 22 martie 2016)

368. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 11 august 2003 (nr. 323, 22 martie 2016)

369. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Andrei POPOV (nr. 324, 22 martie 2016)

370. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (nr. 326, 22 martie 2016)

371. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Valentina ROTARU (nr. 329, 23 martie 2016)

372. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Inna MASLO (nr. 330, 23 martie 2016)

373. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor CEREVATÎI (nr. 331, 23 martie 2016)

374. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Boris FEDORIŞIN (nr. 332, 23 martie 2016)

375. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 333, 23 martie 2016)

376. Dispoziţie (nr. 31-d, 18 martie 2016)

377. Dispoziţie (nr. 42-d, 22 martie 2016)

378. Dispoziţie (nr. 43-d, 22 martie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

438. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „1041007 Mașinist la automacara” (nr. 41, 16 martie 2016)

439. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732038 Tîmplar în construcții” (nr. 42, 16 martie 2016)

440. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732002 Asfaltobetonist” (nr. 43, 16 martie 2016)

441. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „732031 Placator cu plăci” (nr. 44, 16 martie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

442. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 228 din 10.12.2015 (nr. 42, 10 martie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară din Republica Moldova şi ale Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND” din Republica Moldova

443. Protocol – Acord privind modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2015-2017.

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi ale Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

444. Convenţie colectivă (nivel de ramură) pe anii 2016-2020.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

445. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 110, 25 februarie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

446. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 02.06.2009 (nr. 05, 17 martie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

447. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 271/2015, 16 decembrie 2015)

448. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 92/2016, 16 martie 2016)

449. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 93/2016, 16 martie 2016)

450. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 94/2016, 16 martie 2016)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

451. Decizie cu privire la revocarea Deciziei de eliberare a avizului Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) din 21.10.2011 (nr. 12/616, 22 martie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

452. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/1, 18 martie 2016)

453. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Întreprinderii specializate „PRIM-PLONJOR” S.A. (nr. 11/2, 18 martie 2016)

454. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „SUPERCREDIT” (nr. 11/4, 18 martie 2016)

455. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare „PLUS ASIG” S.R.L. (nr. 11/5, 18 martie 2016)

456. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 11/6, 18 martie 2016)

457. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 11/7, 18 martie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

458. Decizie cu privire la examinarea şi avizarea Proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 (nr. 4/27, 26 februarie 2016)

459. Decizie cu privire examinarea demersului Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (nr. 4/28, 26 februarie 2016)

460. Decizie cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la prima reuniune a Consiliului Consultativ Mass-Media România – Republica Moldova şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 4/30, 26 februarie 2016)

461. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Strategiei de integrare a minorităţilor naţionale a Republicii Moldova (2016-2025)” (nr. 5/32, 3 martie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

462. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al CSJ, vicepreședinte al Judecătoriei Cahul și de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 170/7, 15 martie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte