Nr. 190-200 16.06.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

316. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 209-VIII, 6 iunie 2017)

317. Lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 96, 2 iunie 2017)

318. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 89, 26 mai 2017)

319. Hotărîre pentru modificarea articolului 5 din Hotărîrea Parlamentului nr. 46/2017 privind crearea unei Comisii speciale pentru elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului (nr. 90, 26 mai 2017)

320. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu prilejul marcării Zilei Nistrului (nr. 91, 26 mai 2017)

321. Hotărîre privind alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 98, 2 iunie 2017)

322. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Ivan OSTAFICIUC (nr. 207-VIII, 4 iunie 2017)

323. Decret privind conferirea Ordinului „Ștefan cel Mare” Centrului Național Anticorupție (nr. 208-VIII, 6 iunie 2017)

324. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului raionului Criuleni (nr. 211-VIII, 7 iunie 2017)

325. Decret pentru completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 244-VII din 21 august 2012 (nr. 212-VIII, 7 iunie 2017)

326. Decret privind eliberarea domnului Vitalie ZAPOROJAN din funcţia de judecător la Judecătoria Drochia (nr. 213-VIII, 8 iunie 2017)

327. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Letonia în domeniul securității sociale (nr. 214-VIII, 8 iunie 2017)

328. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I Departamentului Poliției de Frontieră (nr. 215-VIII, 10 iunie 2017)

329. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului Opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (nr. 216-VIII, 12 iunie 2017)

330. Decret privind eliberarea doamnei Olga GANGAL din funcţia de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 217-VIII, 13 iunie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

68. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 101 alin.(1) din Legea nr.328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor (sesizarea nr.41a/2017) (nr. 15, 2 mai 2017)

69. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală (intima convingere a judecătorului) (sesizarea nr. 27g/2017) (nr. 18, 22 mai 2017)

70. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 78e/2017) (nr. 21, 7 iunie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

499. Hotărîre cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 409, 7 iunie 2017)

500. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (nr. 410, 8 iunie 2017)

501. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de avans dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, semnat la Chișinău la 4 mai 2017 (nr. 412, 9 iunie 2017)

502. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare (nr. 413, 9 iunie 2017)

503. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la importul unor bunuri materiale (nr. 414, 12 iunie 2017)

504. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 415, 12 iunie 2017)

505. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 416, 12 iunie 2017)

506. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (nr. 417, 12 iunie 2017)

507. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.286 din 16 decembrie 2016 (nr. 418, 12 iunie 2017)

508. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul Codului administrativ al Republicii Moldova (nr. 419, 12 iunie 2017)

509. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 420, 12 iunie 2017)

510. Hotărîre privind completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 421, 12 iunie 2017)

511. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 422, 12 iunie 2017)

512. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 428, 13 iunie 2017)

513. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dumitru MUNTEANU (nr. 429, 13 iunie 2017)

514. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Petru GHERASIMOV (nr. 430, 13 iunie 2017)

515. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005 (nr. 436, 14 iunie 2017)

516. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 437, 14 iunie 2017)

517. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 25 iunie 2016 (nr. 438, 14 iunie 2017)

518. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 439, 14 iunie 2017)

519. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 442, 14 iunie 2017)

520. Dispoziţie (nr. 65-d, 9 iunie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1083. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 5-13:2017 „pH-metre și pX-metre. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 34, 21 martie 2017)

1084. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 5-14:2017 „Analizator voltamperic tip ABA. Procedura de verificare metrologică” (nr. 35, 21 martie 2017)

1085. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 5-12:2017 „Luxmetre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică” (nr. 36, 21 martie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1086. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului Butnaru Marina (nr. 443, 30 mai 2017)

1087. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 455, 6 iunie 2017)

1088. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 456, 6 iunie 2017)

1089. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare (nr. 457, 6 iunie 2017)

1090. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Ivanciuc Vasile (nr. 461, 7 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, Centrului Naţional de Expertize Judiciare, Inspectoratului General al Poliţiei, Departamentului poliţiei de frontieră, Centrului Naţional Anticorupţie şi ale Centrului de Medicină Legală

1091. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de evaluare a performanţelor experţilor judiciari şi modul de acordare a gradelor de calificare (nr.444/58/234/366/77/2157R, 30 mai 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1092. Ordin cu privire la situaţia din Sudanul de Sud şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2353 (2017) din 24 mai 2017 (nr. 406-S-04, 29 mai 2017)

1093. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 424-T-05, 31 mai 2017)

1094. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 661-T-06, 6 iunie 2017)

1095. Decizie cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Libia (nr. 662-S-05, 6 iunie 2017)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1096. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul liceal în anul de studii 2017 - 2018 (nr. 389, 22 mai 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1097. Ordin сu privire la modificarea anexei la Ordinul nr.175 P§ 2 din 23 decembrie 2015 (nr. 62 P§ 3, 30 mai 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1098. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 733/500A din 23.09.2016 despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 410/253A, 31 mai 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1099. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1100. Hotărâre cu privire la retragerea licenței de societate de investiții Firmei de Brokeri „BROKWEST” S.A. (nr. 24/1, 9 iunie 2017)

1101. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 24/2, 9 iunie 2017)

1102. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 24/7, 9 iunie 2017)

1103. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 24/8, 9 iunie 2017)

1104. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurare „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 24/9, 9 iunie 2017)

1105. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 24/10, 9 iunie 2017)

1106. Hotărâre cu privire la prescrierea Brokerului de Asigurare Reasigurare „INVEST INSURANCE” S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 24/12, 9 iunie 2017)

1107. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare – Reasigurare „PRIMGROUP-ASIG” S.R.L. (nr. 24/13, 9 iunie 2017)

1108. Hotărâre cu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul I al anului de gestiune 2017 (nr. 24/14, 9 iunie 2017)

1109. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „VALEA VÎLCULUI” (nr. 24/15, 9 iunie 2017)

1110. Hotărâre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 24/17, 9 iunie 2017)

1111. Ordonanţă cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea de către unii asigurători a legislației privind achitarea retribuțiilor brokerilor de asigurare-reasigurare și a propriilor reglementări privind cheltuielile de achiziție (nr. 24/11-O, 9 iunie 2017)

1112. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SUPERCREDIT” (nr. 24/16-O, 9 iunie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1113. Hotărîre cu privire la numirea în funcția de director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 840, 11 aprilie 2017)

1114. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Sofia, Bulgaria (nr. 841, 11 aprilie 2017)

1115. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Referendumului republican consultativ din 24 septembrie 2017 (nr. 842, 11 aprilie 2017)

1116. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Hirova nr. 9/8, raionul Călărași, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Hirova, raionul Călărași, din data de 14 mai 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 843, 11 aprilie 2017)

1117. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Pervomaisc nr. 10/17, raionul Căușeni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Pervomaisc, raionul Căușeni, din data de 14 mai 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 844, 11 aprilie 2017)

1118. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Racovăț nr. 29/19, raionul Soroca, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Racovăț, raionul Soroca, din data de 14 mai 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 845, 11 aprilie 2017)

1119. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Țipala nr. 21/21, raionul Ialoveni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Țipala, raionul Ialoveni, din data de 14 mai 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 846, 11 aprilie 2017)

1120. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Tvardița nr.33/2, raionul Taraclia, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului orașului Tvardița, raionul Taraclia, din data de 14 mai 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 847, 11 aprilie 2017)

1121. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Ulmu nr. 21/22, raionul Ialoveni, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Ulmu, raionul Ialoveni, din data de 14 mai 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 848, 11 aprilie 2017)

1122. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Mereni nr.4/16, raionul Anenii Noi, pentru organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului satului Mereni, raionul Anenii Noi, din data de 14 mai 2017 şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 849, 11 aprilie 2017)

1123. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Budești, municipiul Chișinău (nr. 850, 11 aprilie 2017)

1124. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 851, 11 aprilie 2017)

1125. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 852, 11 aprilie 2017)

1126. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia (nr. 853, 11 aprilie 2017)

1127. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia (nr. 854, 11 aprilie 2017)

1128. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Criuleni (nr. 855, 11 aprilie 2017)

1129. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni, raionul Dondușeni (nr. 856, 11 aprilie 2017)

1130. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bădragii Noi, raionul Edineț (nr. 857, 11 aprilie 2017)

1131. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul Fălești (nr. 858, 11 aprilie 2017)

1132. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cașunca, raionul Florești (nr. 859, 11 aprilie 2017)

1133. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 860, 11 aprilie 2017)

1134. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 861, 11 aprilie 2017)

1135. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița (nr. 862, 11 aprilie 2017)

1136. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șestaci, raionul Șoldănești (nr. 863, 11 aprilie 2017)

1137. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 864, 11 aprilie 2017)

1138. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 865, 11 aprilie 2017)

1139. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 866, 11 aprilie 2017)

1140. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia (nr. 867, 11 aprilie 2017)

1141. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 868, 14 aprilie 2017)

1142. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 21 mai 2017 (nr. 869, 14 aprilie 2017)

1143. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale orășenești Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local (nr. 870, 14 aprilie 2017)

1144. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 871, 14 aprilie 2017)

1145. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 872, 14 aprilie 2017)

1146. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 873, 14 aprilie 2017)

1147. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 874, 14 aprilie 2017)

1148. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 875, 14 aprilie 2017)

1149. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 876, 21 aprilie 2017)

1150. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidul Politic Partidul Nostru pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 14 mai 2017 (nr. 877, 21 aprilie 2017)

1151. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 878, 21 aprilie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1152. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte al Judecătoriei Comrat și vicepreședinte al judecătoriilor Cahul, Cimișlia, Criuleni și Orhei (nr. 346/16, 23 mai 2017)

1153. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la judecătoriile Cimișlia, Orhei și Comrat (nr. 347/16, 23 mai 2017)

1154. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte și judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 368/17, 30 mai 2017)

1155. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 396/18, 6 iunie 2017)

1156. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 342/16 din 23 mai 2017.

1157. Extras din Hotărîrea CSM nr. 343/16 din 23 mai 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de membru în componența Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile.

1158. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 354/17 din 30 mai 2017.

1159. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de inspector-judecător în cadrul Inspecţiei judiciare din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 395/18 din 6 iunie 2017.

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1160. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 197/5, 20 mai 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1161. Hotărîre cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele țării (nr. 129, 29 mai 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1162. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 134, 24 mai 2017)

1163. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc (redacție nouă), aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001 (nr. 141, 24 mai 2017)

1164. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar (nr. 143, 2 iunie 2017)

1165. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/1, 9 iunie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte