Nr. 274-276 28.07.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

452. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 (nr. 286-VIII, 20 iulie 2017)

453. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 (nr. 130, 7 iulie 2017)

454. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014-2020 (nr. 283-VIII, 18 iulie 2017)

455. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 (nr. 131, 7 iulie 2017)

456. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 297-VIII, 26 iulie 2017)

457. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 140, 13 iulie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

699. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii în instituţiile de învățămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2017-2018 (nr. 585, 24 iulie 2017)

700. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Serghei RAILEAN (nr. 608, 26 iulie 2017)

701. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) (nr. 609, 28 iulie 2017)